ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Featured

Tuesday, Feb 12 1970

Το 2017 μια παρέα νέων από την περιοχή των Γιαννιτσών διαπίστωσε πως η βελτίωση της σχέσης των Νέων με την τοπική τους κοινωνία θα είχε αποτέλεσμα την παραγωγικότερη σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αναζητώντας ένα διαδραστικό μέσο για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, η ομάδα «Εν Έργω» πραγματοποίησε την 1ηπροσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου στα Γιαννιτσά τον Μάρτη του 2017, ενώ τον Μάρτη του 2018 διοργανώσαμε τη 2η προσομοίωση δημοτικού συμβουλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γιαννιτσών αμφότερες. Επίσης, η τελευταία μας μεγάλη δράση ήταν η Δημόσια Διαβούλευση των Νέων του Δήμου Πέλλας σε συνεργασία με πολλούς κοινωνικούς φορείς της πόλης τον Νοέμβρη του 2018. Σκοπός μας είναι η εξοικείωση των νέων πολιτών με τους δημοκρατικούς θεσμούς μέσω δράσεων που θα οδηγήσουν στην ενεργοποίηση του δημοκρατικού πνεύματος των νέων, η διοργάνωση συνεδρίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές θα έχουν ως στόχο να προάγουν το δημοκρατικό φρόνημα των νέων Δημοτών, τη ρητορική τους δεινότητα, την κριτική τους σκέψη συγκροτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μελλοντική Κοινωνία των Πολιτών. Σήμερα αριθμούμε πάνω από 90 μέλη.

Last modified on Tuesday, 12 February 2019 07:05