Ποιοι είμαστε Featured

Tuesday, Feb 12 2205

Ποιοι είμαστε

Το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης αποτελεί νεανικό σωματείο με έδρα την Κατερίνη. Ιδρυθήκαμε το 2018 με σκοπό να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση των νέων της περιοχής μας μέσα από τις δράσεις τις οποίες φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε. Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε νέος 18-30 ετών που κατοικεί ή κατάγεται από την περιοχή της Κατερίνης και ευρύτερα της Πιερίας.

 

Πως ξεκινήσαμε

Η ανάγκη για την ενεργοποίηση της νεανικής κοινότητας της Κατερίνης και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων της περιοχής μας για ζητήματα νεολαίας αποτέλεσαν τους λόγους της αρχικής μας δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2016.

Συνειδητοποιώντας το κενό που υφίσταται στη συμμετοχή και ενεργοποίηση στα κοινά των νέων της περιοχής μας, δημιουργήσαμε μια κοινότητα νέων ατόμων με στόχο την ανάδειξη νεανικής ατζέντας ιδεών που απουσιάζει από τις τοπικές πολιτικές. Για αυτό και προσπαθήσαμε μέσα από τις δράσεις μας να προβάλλουμε εναλλακτικές επιλογές για την ενεργοποίηση των νέων της πόλης και τη συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ταυτόχρονα, επιχειρήσαμε να συμβάλλουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αναθεώρηση των προτεραιοτήτων των τοπικών αρχών σχετικά με τα ζητήματα νεολαίας.

 

Όραμα

Επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας ενεργής ομάδας που θα μπορεί έμπρακτα να αναδεικνύει τις νεανικές πρωτοβουλίες ως ουσιαστικό φυσιογνωμικό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας, ενδυναμώνοντας το προφίλ της Κατερίνης σε πόλης φιλικής προς τους νέους κατά τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπρόσθετα, με αφορμή τη δραστηριοποίηση μας, οραματιζόμαστε την μετατροπή της Κατερίνης σε ένα περιβάλλον πρότυπης ενσωμάτωσης και εφαρμογής πολιτικών νεολαίας σε τοπικό επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα.

 

Στόχοι

α. Η διοργάνωση δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων προς πολιτική κοινωνικοποίηση, προβληματισμό και συμμετοχή στις δομές της κοινωνίας των πολιτών (YouthWorking).

β. Ενίσχυση της νεανικής κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών ενεργοποίησης σε νέους της περιοχής.

γ. Η σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των νέων πολιτών με καταγωγή ή μόνιμη διαμονή στην πόλη και η παρότρυνση τους σε δράσεις με σκοπό την υπενθύμιση της κοινής καταγωγής και των κοινών υφιστάμενων προβλημάτων που βιώνουν.

δ. Η δημιουργία νεανικής ανεξάρτητης ανανεώσιμης δεξαμενής σκέψεων και προτάσεων για την πόλη – πλατφόρμα νεανικών ιδεών.

ε. Η μελέτη των προβλημάτων της περιοχής (ελλείψεων, σφαλμάτων) στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της βιωσιμότητας, των υποδομών, του τουρισμού, της πολιτικής, της ίσης πρόσβασης των ΑμεΑ στα κοινωνικά αγαθά, της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης των νέων.

ζ. Η μελέτη και τεκμηρίωση προτάσεων υπό νεανική σκοπιά στους παραπάνω τομείς και η προώθηση τους στους αρμόδιους φορείς και όργανα.

 

Τι κάνουμε

Εστιάζουμε κυρίως στη διοργάνωση δράσεων που έχουν σκοπό να ενεργοποιήσουν τη νεανική κοινότητα της Κατερίνης. Ενδεικτικά στις δράσεις μας μπορούν να συγκαταλεχθούν τα εξής: ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, ημερίδες, συνέδρια, Διαβουλεύσεις (Συζητήσεις σε στρογγυλά θεματικά τραπέζια), καταγραφή – ανάδειξη νεανικών προτάσεων, ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε διεθνή συνέδρια, workshopsγια την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών μας και πολλά άλλα!

Που θα μας βρείτε

Webpage: www.diktyo-katerini.gr

Facebook: Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης

Instagram: katerini_youth_network

Last modified on Tuesday, 12 February 2019 07:09