Το παράρτημα δια βίου μάθησης του οργανισμού @Euphoria.youth.lab με τμήματα ξένων γλωσσών, σεμιναρίων, τοπικών δράσεων!
EUphoria Organization -Life Long Learning Department
Foreign Languages, Seminars, Local activities!
#joinusnow #spanish #espanol #italian #italiano #dutch #greek #restoration

Τμήματα πρωινά και απογευματινά/ Morning and Afternoon Classes
Ισπανικά (επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2) https://goo.gl/forms/991vbEPdrgnnpZjB3
Ιταλικά (επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2) https://goo.gl/forms/4Woo4nxxCbqfIuFH2
Ολλανδικά (επίπεδα Α1, Α2) https://goo.gl/forms/IQUNy48hOqChyKVK2
Ελληνικά για ξένους/ Greek for foreigners (levels A1, A2, B1, B2, C1, C2) https://goo.gl/forms/uy7PgTXtVah4UUV73
ή παρακολουθώντας τα εργαστηριακά μας σεμινάρια
Συντήρηση κεραμικών αγγείων https://goo.gl/forms/6yE7SkbsxJgDZ9mm2
Συντήρηση οργανικών υλικών https://goo.gl/forms/UeX952Ji4Aw8bvGN2
Συντήρηση ξύλου και ξυλόγλυπτου https://goo.gl/forms/DuRBjXfssBKQ7RIR2

Από 60 ευρώ το μήνα- στο κέντρο της Αθήνας- σε μέρες και ώρες που σε βολεύουν/ From 60 euros per month-in the city center of Athens.

Euphoria

Monday, Jan 07

 

Η Euphoria είναι μια οργάνωση νεολαίας που απευθύνεται σε νέους από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ντόπιους και μετανάστες. Αποτελείτε από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers) χρησιμοποιώντας μεθόδους μη-τυπικής μάθησης. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα από μη τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων να αλληλεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους.